0906789339

Bảng giá dịch vụ tại Salon Lê Hiếu

Uốn/duỗi

Tóc dài

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng) 800.000đ
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm 400.000đ
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN 1.300.000đ

Tóc ngắn

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng) 700.000đ
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm 400.000đ
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN 1.100.000đ

Tóc tém

1 Phục hồi chuyên sâu 2 lần( bảo hành 3 tháng) 700.000đ
2 phục hồi SMARTBOND trong khi làm
3 UỐN/ DUỖI/ NHUỘM CƠ BẢN 900.000đ

Cắt tóc

Tên dịch vụ Lê Hiếu Artist
Art Director ( thợ chính )
Hairstylist ( thợ chính )
1 Cắt tóc nam 400.000đ 200.000đ 150.000đ
2 Cắt tóc nữ 500.000đ 250.000đ 200.000đ
3 Cắt tóc cho bé (< 6 Tuổi) 200.000đ 150.000đ 100.000đ

Nhuộm Hilight

Tông ấm

1 Nhuộm Highlight 1.500.000đ

Tông lạnh

1 Nhuộm Highlight 3.000.000đ

Phủ bóng

1 Nhuộm Highlight 1.100.000đ

Nhuộm tóc

Tên dịch vụ Tóc dài
Tóc ngắn
Tóc tém
1 Cơ bản Collagen 1.300.000đ 1.100.000đ 900.000đ
2 INOA-GOLDWELL 1.300.000đ 1.100.000đ 900.000đ
3 Phục hồi SMARTBOND ( trong khi làm) 400.000đ 400.000đ
4 Phục hồi chuyên sâu OLAPLEX ( bảo hành 3 tháng ) 800.000đ 700.000đ

Chân tóc

Tên dịch vụ Nhuộm chân
Uốn / Bấm chân
xả bấm
1 Chân tóc 700.000đ 500.000đ 400.000đ

Nâng Tông

Tên dịch vụ PH OLAPLEX 1 lần
PH OLAPLEX 2 lần
1 Nâng tông 1.300.000đ 2.600.000đ

Gội - Sấy

Tên dịch vụ Cơ bản
Thư giãn
Đặc biệt
1 Dầu gội phục hồi 150.000đ 180.000đ 280.000đ

Uốn/duỗi và nhuộm (Nam)

Tên dịch vụ Nhuộm cơ bản
Uốn / Duỗi
1 Tóc nam 600.000đ 500.000đ

DƯỠNG & PHỤC HỒI

Tên dịch vụ Hấp collagen , lipidium .
Phục Hồi Vỏ Tóc ( Powemix,Loreal,Nhật, Ý .)
Phục Hồi Chuyên Sâu Cấu Trúc Tóc . ( CTKM )
1 Dưỡng & Phục Hồi . 400.000đ 600.000đ 900.000đ

NỐI TÓC

Tên dịch vụ Nối Tóc Cơ Bản 60 cm ( 3 tiếng )
Nối Tóc FIBEGLASS 70 cm ( 3,5 tiếng)
1 Tóc Nối (giá trên chưa bao gồm nhuộm và uốn . ) 3.800.000đ 4.100.000đ

Chia sẽ qua