0906789339

TÓC NGẮN

TÓC NGẮN

Tóc ngang uốn xoăn

Tóc ngang thẳng tự nhiên

Tóc ngang mái lệch

Tóc ngang mái thưa

Tóc ngang cúp đuôi