0906789339

Giảng viên

Hệ thống Salon Lê Hiếu nhận đào tạo học viên từ cơ bản đến nâng cao, nhận dạy riêng từng bộ môn
Chương trình dạy khoa học – hiệu quả
Đảm bảo trong thời gian nhanh nhất các bạn sẽ nắm được tất cả các kỹ năng cũng như kỹ thuật về bộ môn Tóc
+ Tặng bộ nghề Tóc trong quá trình học ( dành cho các học viên học cơ bản -> nâng cao )
+ Thời gian học: 3 tháng -> 1 năm
Thường xuyên mở các khóa học đào tạo ngắn hạn cắt theo trường phái Vidal sassoon ( khóa học từ 4-6 buổi )
+ Học phí: ( chia sẽ khi gặp trực tiếp )

Đăng ký học