0906789339

NHÀ TẠO MẪU : Stylist Phương Xôi HAIR STYLIST

Stylist Phương Xôi HAIR STYLIST - NHÀ TẠO MẪU

Họ & Tên : Phương Xôi HAIR STYLIST
Ngày sinh : 16-08
Quê quán :
Điện thoại : 0906789339
Email : hethongsalonlehieu@gmail.com
Facebook : /https://www.facebook.com/lehieusalon/

Mẫu tóc thực hiện bởi Phương Xôi HAIR STYLIST